Ορθοδοντική θεραπεία ενηλίκων – Τι είναι; Πώς γίνεται;

 Οι ερευνητικές και τεχνολογικές εξελίξεις της ορθοδοντικής επιστήμης έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη μεθόδων και υλικών που κάνουν πλέον την ορθοδοντική θεραπεία πολύ προσιτή στους ενήλικες ασθενείς. Η θεραπεία ενηλίκων ασθενών αποτελεί σήμερα πολύ σημαντικό τμήμα των υπηρεσιών που προσφέρει το ορθοδοντικό ιατρείο, καθώς με τους σύγχρονους μηχανισμούς (διαφανή σιδεράκια, διαφανείς νάρθηκες, γλωσσικά σιδεράκια) το αισθητικό πρόβλημα έχει σχεδόν εξαλειφθεί.

Επιπλέον, οι ενήλικες παρουσιάζουν πολλές φορές πιο σύνθετα προβλήματα καθώς το οδοντιατρικό ιστορικό τους μπορεί να επιβαρύνεται από νόσους του περιοδοντίου (ουλίτιδα, περιοδοντίτιδα), απώλειες μόνιμων δοντιών (παλιότερες εξαγωγές), υπάρχουσες προσθετικές εργασίες που αναγκαστικά περιορίζουν ή τροποποιούν το σχέδιο θεραπείας, απονευρωμένα δόντια (ενδοδοντικά θεραπευμένα) που απαιτούν ιδιαίτερη αντιμετώπιση.

Στις περιπτώσεις αυτές η ορθοδοντική θεραπεία μπορεί να έχει μικρή έκταση και χρονική διάρκεια διευκολύνοντας, όμως, ουσιαστικά την τελική στοματογναθική αποκατάσταση.

Η ορθοδοντική θεραπεία των ενηλίκων ασθενών διακρίνεται σε:

α) Συντηρητική επανορθωτική ορθοδοντική θεραπεία

Πρόκειται για ορθοδοντική θεραπεία με ακίνητες συσκευές (διαφανή σιδεράκια, γλωσσικά σιδεράκια) που στόχο έχει να διορθώσει αποκλειστικά το πρόβλημα στα δόντια και όχι στο σκελετό του προσώπου. Παρόλα αυτά, ήπιες σκελετικές δυσαρμονίες μπορεί να αντιμετωπιστούν με οδοντικές αντισταθμίσεις-μετακινήσεις, το λεγόμενο «ορθοδοντικό καμουφλάζ».

β) Ορθοδοντική – περιοδοντική θεραπεία

Οι περιοδοντικές νόσοι (ουλίτιδα, περιοδοντίτιδα) προσβάλλουν τους στηρικτικούς ιστούς των δοντιών, δηλαδή τα ούλα και τα οστά των γνάθων, με αποτέλεσμα οστική απορρόφηση, υφιζήσεις ούλων και εμφάνιση των ριζών των δοντιών, μεταναστεύσεις δοντιών λόγω μειωμένης οστικής στήριξης, δημιουργία μεσοδοντίων διαστημάτων. Η ορθοδοντική θεραπεία αποκαθιστά τις διαταραγμένες οδοντικές σχέσεις και βελτιώνει την περιοδοντική υγεία και την αισθητική του στόματος. Η χρονική διάρκεια της θεραπείας είναι συνήθως περιορισμένη καθώς εκτεταμένες οδοντικές μετακινήσεις καλό είναι να αποφεύγονται.

Απαραίτητη είναι η πολύ στενή συνεργασία του ορθοδοντικού με τον οδοντίατρο ή τον περιοδοντολόγο σε όλα τα στάδια της θεραπείας.

γ) Ορθοδοντική – προσθετική θεραπεία

Απώλειες μόνιμων δοντιών από εξαγωγές που έγιναν στο παρελθόν και δεν έχουν αποκατασταθεί προσθετικά οδηγούν σε μετακινήσεις γειτονικών δοντιών και διαταραχή της σύγκλεισης με αποτέλεσμα προβλήματα μάσησης, ομιλίας, αισθητικής. Η τοποθέτηση προσθετικής εργασίας ή εμφυτευμάτων απαιτεί προηγούμενη ορθοδοντική διευθέτηση των δοντιών ή των ριζών τους σε σωστές θέσεις.

Απαραίτητη είναι η συνεργασία του ορθοδοντικού με τον οδοντίατρο για να διαμορφώσουν από κοινού το σύνθετο σχέδιο θεραπείας, έτσι ώστε να προηγηθεί η ορθοδοντική θεραπεία και να ακολουθήσει η προσθετική αποκατάσταση.

δ) Ορθοδοντική – χειρουργική θεραπεία

Υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με ορθοδοντική θεραπεία, ειδικά στους ενήλικες όπου η αύξηση του ατόμου έχει ολοκληρωθεί. Έτσι, σε περιπτώσεις σοβαρής σκελετικής δυσαρμονίας, τραύματος στα δόντια και στο πρόσωπο ή άλλες καταστάσεις που επηρεάζουν σημαντικά την αισθητική του προσώπου η συνδυασμένη αντιμετώπιση με ορθοδοντική θεραπεία και ορθογναθική χειρουργική αποτελεί τη θεραπεία επιλογής. Αυτό ισχύει και για παιδιά ή εφήβους με σκελετικά προβλήματα των οποίων η συνδυασμένη ορθοδοντική- χειρουργική θεραπεία αναβάλλεται μέχρι να ολοκληρωθεί η αύξησή τους (18- 19 για τα κορίτσια και 20-21 για τα αγόρια).

Απαιτείται συνεργασία του ορθοδοντικού με τον γναθοχειρουργό για να επιτευχθεί το καλύτερο λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα.

treatment-1
treatment-2