Ορθοδοντική θεραπεία παιδιών / εφήβων – Τι είναι; Πώς γίνεται;

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες ορθοδοντικής θεραπείας:

α) Προληπτική ορθοδοντική θεραπεία

Αφορά κυρίως παιδιά ηλικίας 6-8 ετών και στόχο έχει την προσπάθεια πρόληψης δημιουργίας μελλοντικού προβλήματος.

Αντιμετωπίζονται προβλήματα που οφείλονται σε πρόωρη απώλεια παιδικών δοντιών, παρατεταμένο θηλασμό του δακτύλου ή πιπίλας, προώθηση της γλώσσας.

Η θεραπευτική προσέγγιση αφορά κυρίως στη χρήση κινητών συσκευών (μασελάκια) ή ακίνητων μηχανισμών (συσκευές διατήρησης του χώρου των παιδικών δοντιών, ο οποίος είναι απαραίτητος για την επίλυση τυχόν συνωστισμού κατά την ανατολή των μόνιμων δοντιών) και είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας.

β) Κατασταλτική ορθοδοντική θεραπεία

Αρχίζει συνήθως στην ηλικία των 8-9 ετών (ανάλογα με τον ρυθμό αύξησης του παιδιού) και στοχεύει στην αναχαίτιση της εξέλιξης ή στην καταστολή προβλημάτων που είναι σε πρώιμο στάδιο.

Η έγκαιρη παρέμβαση στην ηλικία αυτή δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για ευκολότερη και απλούστερη μελλοντική θεραπεία ή διορθώνει οριστικά το πρόβλημα.

Χρησιμοποιούνται κινητοί ή ακίνητοι μηχανισμοί (λειτουργικές συσκευές) και ενδείκνυται σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας ή νεαρούς εφήβους, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητά της είναι το άτομο να βρίσκεται σε περίοδο αύξησης.

γ) Επανορθωτική ορθοδοντική θεραπεία

Είναι η ολοκληρωμένη ορθοδοντική θεραπεία μετά την εμφάνιση και εγκατάσταση του προβλήματος.

Η έναρξή της αποφασίζεται από τον ορθοδοντικό ανάλογα με το είδος της διαταραχής και το στάδιο της οδοντικής και σκελετικής ανάπτυξης του ατόμου.

Γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση ορθοδοντικών αγκίστρων σταθερά κολλημένων στα μόνιμα δόντια (σιδεράκια) που τοποθετούνται και αφαιρούνται από τον ορθοδοντικό. Μπορεί να συνδυαστούν με κινητές συσκευές και βοηθητικά εξαρτήματα.

Τα σιδεράκια είναι μεταλλικά ή διαφανή (πορσελάνινα, ζαφειρένια) και αποτελούν το θεραπευτικό μέσο επιλογής για ελεγχόμενη οδοντική μετακίνηση ακριβείας σε κάθε κατεύθυνση και στις τρεις διαστάσεις του χώρου.

treatment-3